Hlaupastyrkur

Góðgerðafélögin

Málefnin sem hægt er að hlaupa fyrir í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka eru fjölmörg. Finnir þú ekki félagið sem stendur þér næst getur þú bent því á að skrá sig til þátttöku með því að senda póst á aheit@marathon.is. Góðgerðarfélög hafa til 1. ágúst til að sækja um þátttöku. Til að skrá sig inná síðu góðgerðarfélagsins sem þú ert í forsvari fyrir ferðu inná corsa! Hér eru leiðbeiningar fyrir þau góðgerðarfélög sem lenda í vandræðum.

  ABC Barnahjálp

  ABC Barnahjálp

  ABC barnahjálp er íslenskt hjálparstarf, stofnað árið 1988. Tugþúsundir barna hafa notið góðs af gjafmildi Íslendinga og komist til mennta á þessum 35 árum sem ABC barnahjálp hefur starfað. ABC barnahjálp starfar nú í 6 löndum Asíu og Afríku og styrkir þúsundir barna til náms og búa mörg þeirra á heimavistum. ABC skólarnir veita nemendum frá 3ja ára aldri ókeypis menntun, skólagögn, skólabúning, læknishjálp og mat. Við hjá ABC erum óendanlega þakklát stuðningnum í gegnum 35 ár og þökkum það traust sem okkur hefur verið sýnt. Innilegar þakkir til allra sem vilja styðja við starfið í gegnum Reykjavíkurmaraþonið. Mennt er máttur, enginn annar þáttur er jafn áhrifaríkur í baráttunni gegn fátækt.
  Nánar
  ADHD samtökin

  ADHD samtökin

  Í meira en 35 ár hafa ADHD samtökin unnið markvisst að því að einstaklingar með ADHD og skyldar raskanir og fjölskyldur þeirra, mæti skilningi í samfélaginu, fái stuðning, styrk og þjónustu sem stuðlar að félagslegri aðlögun, auknum möguleikum í námi, leik og starfi og almennt bættum lífsgæðum.
  Nánar
  Æfingastöðin

  Æfingastöðin

  Æfingastöðin er miðstöð þjónustu og þekkingar í hæfingu og endurhæfingu fyrir börn og ungmenni. Á Æfingastöðinni starfa sjúkra- og iðjuþjálfar með víðtæka reynslu af þjálfun barna og ungmenna. Veitt er ráðgjöf og þjálfun með það að markmiði að efla þátttöku í daglegu lífi og auka þannig lífsgæði barnsins og fjölskyldunnar. Í náinni samvinnu við fjölskyldu barnsins eru sett einstaklingsmiðuð markmið sem taka mið af aðstæðum, áhuga og framtíðarsýn einstaklingsins og fjölskyldunnar.
  Nánar
  Afstaða til ábyrgðar

  Afstaða til ábyrgðar

  Afstaða er félag fanga og annarra áhugamanna um bætt fangelsismál og endurhæfingu.
  Nánar
  Alzheimersamtökin

  Alzheimersamtökin

  Munum leiðina.... Ætlar þú að hlaupa í Reykjavíkur maraþoninu? Við höfum fengið ómetanlegan styrk í gegnum árin frá hlaupurum á öllum aldri. Þú getur styrkt okkur með þínu hlaupi í ágúst. Munum leiðina...
  Nánar
  Andartak — Cystic Fibrosis samtökin á Íslandi

  Andartak — Cystic Fibrosis samtökin á Íslandi

  Andartak er styrktarfélag fyrir einstaklinga á Íslandi sem eru með slímseigjusjúkdóm. Slímseigjusjúkdómur (Cystic Fibrosis) er arfgengur víkjandi sjúkdómur sem veldur galla í CFTR geni. Þessi galli hefur áhrif á slímhúð í ýmsum líffærum en allt slím sem líkaminn framleiðir verður of þykkt og seigt sem veldur því að bakteríur eiga auðveldara með að setjast í slímið og valda sýkingum.
  Nánar
  Astma- og ofnæmisfélag Íslands

  Astma- og ofnæmisfélag Íslands

  Astma- og ofnæmisfélag Íslands var stofnað árið 1974 til að berjast fyrir hagsmunum þeirra sem eru með astma og ofnæmi. Einnig vinnur félagið að málefnum er snúa að loftgæðum, innan og utanhúss. Félagið talar máli sjúklinga með astma og ofnæmi við yfirvöld heilbrigðismála, kennslumála og við aðra áhrifahópa í þjóðfélaginu. Félagið heldur úti fræðslu og upplýsingaflæði og er félagsmönnum innan handar er snýr að persónulegri ráðgjöf.
  Nánar
  Augnlækningasjóður Landspítalans

  Augnlækningasjóður Landspítalans

  Sjóður til styrktar endurmenntunar og vísindastörf í augnlækningum
  Nánar
  Barnaspítalasjóður Hringsins, Vökudeild, Hringurinn

  Barnaspítalasjóður Hringsins, Vökudeild, Hringurinn

  Hringurinn er kvenfélag, stofnað 1904. Félagið hefur að markmiði að vinna að líknar- og mannúðarmálum, sérstaklega í þágu barna.
  Nánar
  Bati Góðgerðarfélag

  Bati Góðgerðarfélag

  Batahús er áfanga og stuðningsúrræði fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í þjóðfélaginu eftir fangelsvist
  Nánar
  Bergid headspace

  Bergid headspace

  Bergið headspace er ráðgjafa og stuðningsþjónusta fyrir ungt fólk á Íslandi 12-25 ára. Bergið er staðsett á Suðurgötu 10 í Reykjavík. Bergið býður einnig upp á fjarþjónustu. Þjónusta Bergsins er ókeypis fyrir ungmenni og án takmarkana, það er ungmenna geta komið og fengið ráðgjöf og stuðning um hvað það er sem þau vilja ræða um.
  Nánar
  Birta - Landssamtök

  Birta - Landssamtök

  Birta Landssamtök eru samtök foreldra og forráðamanna sem misst hafa barn skyndilega. Félagið skilgreinir ekki aldur barna þar sem að börnin okkar eru alltaf börnin okkar. Félagið heldur úti opnum húsum einu sinni í mánuði yfir vetrartímann. Félagið stendur fyrir fræðslu/fyrirlestrum, leiðisskreytingardegi í desember auk þess að veita foreldrum styrki til m.a. hvíldardvalar, sálfræði- og lögfræðistyrk og útfararstyrk.
  Nánar
  Bjarkarhlíð - miðstöð fyrir þolendur ofbeldis

  Bjarkarhlíð - miðstöð fyrir þolendur ofbeldis

  Bjarkarhlíð er þjónustumiðstöð fyrir fullorðna þolendur ofbeldis af öllum kynjum. Þar gefst einstaklingum kostur á viðtölum og ráðgjöf hjá ráðgjöfum, lögreglu og lögfræðingum þeim að kostnaðarlausu og á þeirra forsendum. Bjarkarhlíð er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, dómstólaráðuneytis, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Samtaka um kvennaathvarf, Stígamóta, Mannréttindaskrifstofu Íslands og Kvennaráðgjafarinnar. Bjarkarhlíð tók formlega til starfa 1. febrúar 2017
  Nánar
  Bjarmahlíð, þolendamiðstöð fyrir þolendur ofbeldis.

  Bjarmahlíð, þolendamiðstöð fyrir þolendur ofbeldis.

  Bjarmahlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis og býður upp á ráðgjöf og upplýsingar fyrir einstaklinga frá 16 ára aldri sem hafa verið beittir ofbeldi. Hjá Bjarmahlíð er unnið með þolendum ofbeldis á þeirra forsendum. Öll þjónusta og ráðgjöf er undir sama þaki með það að markmiði að auðvelda þolendum að leita sér aðstoðar. Bjarmahlíð leggur áherslu á þverfaglega samvinnu mismunandi stofnanna og samtaka sem koma að vinnu á staðnum. Brotaþola er mætt í hlýlegu og öruggu umhverfi, á þeirra forsendum og einstaklingum að kostnaðarlausu. Einstaklingsviðtöl og ráðgjöf er i boði svo og tenging við aðra þjónustu sem er til staðar, þ.m.t velferðarþjónustu sveitafélaganna og heilsugæslu. Markmiðið Bjarmahlíðar er að efla fræðslu og umfjöllun um eðli og afleiðingar ofbeldis, ásamt því gefa skýr skilaboð um að ofbeldi verði ekki liðið.
  Nánar
  Björt sýn - styrktarfélag

  Björt sýn - styrktarfélag

  Björt sýn er styrktarfélag fyrir TAKK munaðarleysingjaheimilið í Homa bay sýslu í Kenía.
  Nánar
  Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi

  Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi

  Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, er samfélagslegt afl – mannréttindasamtök - sem berst fyrir að blindir og sjónskertir einstaklingar geti lifað sjálfstæðu, innihaldsríku og ábyrgu lífi, og að þeim sé tryggður jafn réttur og jöfn tækifæri til ábyrgrar, virkrar og viðurkenndrar þátttöku í öllum þáttum samfélagsins.
  Nánar
  Blóðbanki Landspítala

  Blóðbanki Landspítala

  Sjóður til styrktar Blóðbankanum
  Nánar
  Brakkasamtökin

  Brakkasamtökin

  Brakkasamtökin voru stofnuð árið 2015 og hafa starfað síðan með hagsmunabaráttu BRCA arfbera að leiðarljósi. Tilgangur Brakkasamtakanna er að efla fræðslu og rannsóknir á BRCA og öðrum meinvaldandi breytingum sem auka líkur á krabbameini í vissum líffærum. Einnig að og veita arfberum og fjölskyldum þeirra nauðsynlega fræðslu og stuðning. Brakkasamtökin eru góðferðarfélag sem nýtur eingöngu frjálsra framlaga frá velunnurum sínum og allir stjórnarmenn eru ólaunaðir og gefa vinnu sínu í þágu samtakanna.
  Nánar
  Breið bros

  Breið bros

  Breið bros, samtök aðstandenda barna með skarð í vör og góm, voru stofnuð í nóvember 1995. Félagsmenn eru foreldrar barna sem fæðast með skarð í vör og/eða góm eða önnur andlitslýti, fagfólk og ýmsir þeir sem hafa áhuga á að leggja málefninu lið. Tilgangur Breiðra brosa er að starfa að hinum ýmsu málefnum barna sem fæðast með skarð í vör og/eða góm eða önnur andlitslýti. Í því felst meðal annars stuðningur við foreldra barna með skarð með öflugu tengslaneti, vinna að fræðslumálum og vinna að hagsmuna- og réttindamálum barnanna.
  Nánar
  Bumbuloní góðgerðafélag

  Bumbuloní góðgerðafélag

  Bumbuloní góðgerðafélag til stuðnings langveikum börnum.
  Nánar
  CCU samtökin

  CCU samtökin

  CCU samtökin voru stofnuð í október 1995 og eru hagsmunasamtök einstaklinga með Svæðisgarnabólgu - Crohn’s sjúkdóm og Sáraristilbólgu - Colitis Ulcerosa. Helstu markmið samtakanna er að styðja við þá sem greinast og stuðla að aukinni almennri fræðslu. Frekari upplýsingar um samtökin og sjúkdómanna má finna á heimasíðu CCU; www.ccu.is.
  Nánar
  Child Health Community Centre

  Child Health Community Centre

  Tilgangur CHCC Tilgangur og markmið félagsins er að betrumbæta líf munaðarlausra barna, barna sem hafa verið yfirgefin, barna sem eiga líkamlega og/eða andlega fatlaða foreldra og barna sem koma frá mjög fátækum heimilum í Norður – Úganda, Kitgum. CHCC í Kitgum var stofnað árið 2017 en á Íslandi árið 2021. CHCC samtökin á Íslandi útvega börnum á skrá hjá CHCC í Norður – Úganda stuðningsforeldra frá Íslandi, sem styrkja barnið með mánaðarlegu framlagi sem notað er til að útvega barninu mat og fylgst er með malaríu.
  Nánar
  CLF á Íslandi

  CLF á Íslandi

  CLF á Íslandi styður við menntun stúlkna í Úganda sem koma úr erfiðum félagslegum aðstæðum svo sem vegna fátæktar, foreldramissis eða annarra ástæðna. CLF hafa stutt yfir 2000 stúlkur til náms. CLF skólinn býður stúlkunum uppá bóklegu og verklega menntun sem eykur atvinnumöguleika og hjálpar þeim að standa á eigin fótum.
  Nánar
  CP félagið

  CP félagið

  CP félagið er félag einstaklinga með Cerebral Palsy (CP) og aðstandendur þeirra en félagið var stofnað árið 2001. CP er stórt regnhlífarhugtak og er notað yfir marga kvilla sem valda seinkun á hreyfiþroska og líkamsstellingu hjá börnum og einstaklingum. Þeir sem greinast með CP eru jafn ólíkir og þeir eru margir og birtingarmynd fötlunarinnar er ólík. Félagið leggur áherslu á að vera til staðar fyrir félagsmenn, veita fræðslu, standa fyrir viðburðum og opna umræðu um CP og áhrif þess. Áheit til félagsins verða eyrnamerkt styrktarsjóði félagsins, Mannefli, en fara ekki í daglegan rekstur.
  Nánar
  Dagur - Hjálpartækjasjóður Dags Kára

  Dagur - Hjálpartækjasjóður Dags Kára

  Dagur Kári Kristinsson er lífsglaður 17 ára drengur. Hann er með sjaldgæfan galla í geni CPSF3, sem lýsir sér í mjög lágri vöðvaspennu og þroskaskerðingu auk flogaveiki. Dagur Kári situr ekki uppréttur og á erfitt með að halda höfði, hann talar lítið og tjáir sig mest með svipum og hljóðum. Hann fer sinna ferða utandyra í hjólastól með hjálp fjölskyldunnar. Markmið félagsins er að safna í sjóð til þess að létta líf hans, skemmta, veita honum gleði og fjárhagslega stuðning til að takast á við þær áskoranir sem eru framundan í lífi hans.
  Nánar
  Diabetes Ísland – félag fólks með sykursýki

  Diabetes Ísland – félag fólks með sykursýki

  Aðalstarf félagsins felst í fræðslu. Fræðsla til almennings um sykursýki og hvernig má minnka líkur á að fá hana, fyrsta stigs forvarnir. Fræðsla til sykursjúkra um hvernig má lifa sem best með sykursýki og minnka líkur á fylgikvillum sjúkdómsins, annars stigs forvarnir. Við gefum út prentað fræðsluefni og við gefum út á netinu. Þess utan er svo félagsstarf fyrir okkar félagsmenn, bæði fræðsla og skemmtun.
  Nánar
  Downs félagið

  Downs félagið

  Tilgangur Félags áhugafólks um Downs heilkenni er að stuðla að velferð og réttindum einstaklinga með Downs-heilkenni og standa að fræðslu til félagsmanna og almennings. Markmið félagsins er að efla tengsl og samkennd milli félagsmanna og vera vettvangur þar sem fjölskyldur og aðstandendur koma saman, miðla af reynslu sinni og hafa gaman! Félagið stendur fyrir ýmsum viðburðum, bæði sjálfstætt og í samvinnu við aðra. Má þar nefna fræðslufundi, ráðstefnur og skemmtanir. Heimasíða félagsins er www.downs.is Allt starf félagsmanna í þágu félagsins er unnið í sjálfboðavinnu.
  Nánar
  Dropinn, styrktarfélag barna með sykursýki

  Dropinn, styrktarfélag barna með sykursýki

  Dropinn skipuleggur sumarferðir á hverju ári fyrir börn og unlinga með sykursýki sem og samkomur þar sem fjölskyldur barna með sykursýki hittast.
  Nánar
  Duchenne Vöðvarýrnun á Íslandi

  Duchenne Vöðvarýrnun á Íslandi

  Duchenne vöðvarýrnun (DMD) er erfðasjúkdómur sem einkennist af versnandi hrörnun og máttleysi í vöðvum vegna breytinga á próteini sem kallast dystrophin sem hjálpar til við að halda vöðvafrumum ósnortnum. DMD er einn af fjórum sjúkdómum sem kallast dystrophinopathies.
  Nánar
  Dýrahjálp Íslands

  Dýrahjálp Íslands

  Dýrahjálp Íslands leitast við að sjá dýrum sem þarfnast heimilis fyrir skjóli og stefnir að því að stofna til þess dýraathvarf og að vinna almenning í landinu til fylgis og stuðnings við dýravernd. Þangað til hægt verði að stofna til slíks athvarfs mun félagið, með aðstoð sjálfboðaliða félagsins, leitast við að finna þeim dýrum sem annars væri lógað ný heimili, hvort sem það er fósturheimili til skamms tíma þar til framtíðarheimili finnst eða beint á varanlegt heimili.
  Nánar
  Einhverfusamtökin

  Einhverfusamtökin

  Einhverfusamtökin fta., voru stofnuð 1977. Í samtökunum er fólk á einhverfurófi, foreldrar, fagfólk og aðrir sem áhuga hafa á að beita sér fyrir bættri þjónustu við einhverfa. Félagsmenn eru nú 1030. Starfandi eru frístundahópar fyrir unglinga og stuðningshópar fyrir fullorðna bæði Höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Á höfuðborgarsvæðinu eru einnig starfandi borðspilahópur og handavinnuhópur fyrir fullorðið einhverft fólk. Einnig er starfandi stuðningshópur fyrir foreldra. Samtökin hafa lagt ríka áherslu á hagsmunagæslu, fræðslu- og kynningarstarfsemi. Helstu baráttumálin eru styttri biðlistar eftir greiningu, aukin atvinnutækifæri og fleiri búsetuúrræði. Einhverfusamtökin eru með skrifstofu í Reykjavík.
  Nánar
  Einstök börn Stuðningsfélag

  Einstök börn Stuðningsfélag

  Einstök börn er stuðningsfélag barna með sjaldgæfa, alvarlega sjúkdóma. Félagið var stofnað þann 13. mars 1997 af foreldrum 13 barna, sem áttu ekki heima í neinum öðrum starfandi félagasamtökum. Í dag eru um hátt í 700 fjölskyldur í félaginu, og sumar fjölskyldur eru með fleiri en eitt langveikt barn. Það eru yfir 500 ólíkir sjúkdómar á skrá í félaginu, sem eiga það sameiginlegt að vera langvinnir og hafa varanleg áhrif á lífslíkur barnanna, og lífsgæði barnanna og fjölskyldna þeirra. Í erfiðustu tilfellunum er það vitað með vissu að börnin munu ekki lifa fram á fullorðinsár. Rekstur félagsins er þungur þar sem fjölgun hefur verið mikil, þörf á þjónustu og úrræðum stór aukist og mikil orka fer í að aðstoða foreldra við að leita að aðstoð og finna úrræði sem henta börnum þeirra þar sem kerfið er flókið.
  Nánar
  Eitt líf - Minningarsjóður Einars Darra

  Eitt líf - Minningarsjóður Einars Darra

  Eitt líf - Minningarsjóður Einars Darra stendur fyrir ýmsum fræðslu-, forvarnar- og vitundarvakningar verkefnum sem vinna að bættri velferð, með áherslu á ungmenni. Allt starf er unnið með kærleika, samkennd, valdeflingu og samstöðu að vopni. Markmið: - Sporna við og draga úr misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum og notkun annarra ávana- og fíkniefna - Stuðla að eflingu á verndandi þáttum í lífi einstaklinga, sér í lagi ungmenna - Stuðla að samstöðu og jákvæðum framförum í málefnum sem varða og/eða tengjast málaflokknum
  Nánar
  Ekki gefast upp! - Líkamsrækt fyrir börn og ungmenni sem glíma við kvíða og þunglyndi

  Ekki gefast upp! - Líkamsrækt fyrir börn og ungmenni sem glíma við kvíða og þunglyndi

  Við höfum verið starfandi síðan 2016 og erum hópur af átta einstaklingum sem brennum aðalega fyrir tvennt. Heilsurækt og að efla andlega líðan ungs fólks. Það eiga allir skilið að fá að upplifa þau jákvæðu áhrif sem að hreyfing getur gert fyrir andlega líðan. Fyrir börn og ungmenni er það einstaklega mikilvægt svo þau geti tekið jákvæða upplifun með sér fram á fullorðinsár. Námskeiðin okkar snúast um að finna gleðina aftur, oft á tíðum vegna þess að einstaklingurinn hefur ekki fundið sig í hefðbundnu íþróttastarfi. Til að hægt sé að stunda líkamsrækt reglulega er afar nauðsynlegt að hún sé skemmtileg. Okkar markmið er að skapa gleði með hreyfingunni í umhverfi þarsem við reynum að lágmarka alla utanaðkomandi þætti sem geta verið kvíðavaldandi eða skapað neikvæða upplifun. Við aðlögum æfinguna af hverjum og einum, Því ef áhuginn á því að hreyfa sig er til staðar eiga allir eiga það skilið að fá að upplifa gleðina sem henni getur fylgt. Okkar markmið er að vera sá vettvangur.
  Nánar
  Empower Nepali Girls - Íslandsdeild

  Empower Nepali Girls - Íslandsdeild

  Empower Nepali Girls samtökin veita skólastyrki og annan stuðning til stúlkna sem annars myndu ekki fá tækifæri til að mennta sig.
  Nánar
  Endósamtökin

  Endósamtökin

  Um 10% fólks sem fæðist með leg er með endómetríósu eða um 176 milljónir í heiminum. Endómetríósa er ekki bara slæmir túrverkir. Sjúkdómnum geta fylgt miklar kvalir og ýmsir erfiðir fylgikvillar, þar á meðal meltingarvandræði og ófrjósemi. Meðalgreiningartími er 7-8 ár. Stuðningur og fræðsla er meginverkefni Samtaka um endómetríósu. Samtökin vinna ötullega að því að fræða almenning og heilbrigðisstarfsfólk um sjúkdóminn. Margt fólk með endómetríósu finnur fyrir vantrú annarra og þarf enn þann dag í dag að berjast fyrir viðurkenningu á líðan sinni og einkennum.
  Nánar
  FC Sækó - Geðveikur fótbolti

  FC Sækó - Geðveikur fótbolti

  FC Sækó eða geðveikur fótbolti er félagsskapur fólks sem eru eða hafa verið notendur eða starfsmenn geðheilbrigðiskerfisins. FC Sækó spilar fótbolta 3x í viku og hefur það að markmiði að fara erlendis til að kynnast samskonar úrræðum og keppa í fótbolta. FC Sækó safnar fyrir ferð á Dream Euro Cup 2024 sem verður haldið í Róm í september n.k.
  Nánar
  Félagið Ísland-Palestína

  Félagið Ísland-Palestína

  Tökum höndum saman og berjumst fyrir vopnahléi á Gaza og frelsi í allri Palestínu! Félagið Ísland – Palestína styður baráttu palestínsku þjóðarinnar gegn hernámi og fyrir sjálfsákvörðunarrétti og rétti palestínsks flóttafólks til að hverfa aftur til síns heimalands.
  Nánar
  FSMA á Íslandi

  FSMA á Íslandi

  FSMA á Íslandi er félag einstaklinga með SMA (Spinal Muscular Atrophy) og aðstandenda þeirra. Hlutverk félagsins er að gæta hagsmuna félagsmanna og styðja við framþróun í greiningu og meðferð sjúkdómsins. Að einstaklingar með SMA fái bestu mögulegu læknisþjónustu og aðgengi að lyfjum og meðferðum sem gagnast þeim í baráttunni við sjúkdóminn og bæta lífskjör þeirra. Þáttur í því er að miðla upplýsingum til almennings og til einstaklinga með SMA og efla vitund og skilning á aðstæðum félagsmanna.
  Nánar
  Fuglavernd

  Fuglavernd

  Fuglavernd vinnur að vernd fugla og búsvæða þeirra. Grunngildi Fuglaverndar er sjálfbærni og fræðsla sem stuðlar að virðingu fyrir náttúrunni og lífríki hennar og þarf að hafa þessi grunngildi til hliðsjónar í öllum markmiðum Fuglaverndar.
  Nánar
  Fyrir Sindra- hjálpatækjasjóður Sindra

  Fyrir Sindra- hjálpatækjasjóður Sindra

  Hjálpartækjasjóður Sindra var stofnaður fyrir Sindra Pálsson sem er 15 ára og fæddist með heilkennið Warburg Micro Syndrome. Heilkennið veldur sjónskerðingu, einhverfu og lágri vöðvaspennu. Þrátt fyrir sínar takmarkanir þá gat Sindri lifað góðu og innihaldsríku lífi, stundaði nám í Klettaskóla og rúllaði sér út um allar trissur á hjólastólnum sínum. Í lok september 2023 varð Sindri fyrir miklu áfalli þar sem hann varð fyrir mænuskaða og lamaðist fyrir neðan axlir vegna aðgerðar á Landspítalanum. Sindri veiktist alvarlega í kjölfar þessa áfalls og var í 2 mánuði á gjörgæsludeild. Hans bíður nú löng og ströng endurhæfing en ljóst er að lömunin er varanleg. Markmiðið með söfnuninni er að styrkja Sindra í öllu því sem eykur lífsgæði hans og hamingju í lífinu.
  Nánar
  Geðhjálp

  Geðhjálp

  Geðhjálp eru samtök 7.000 félaga, notenda, aðstandenda, fagfólks og áhugafólks um bættan hag fólks sem býr við geðrænar áskoranir í samfélaginu. Samtökin vinna að því að bæta þjónustu, verja réttindi og vinna gegn fordómum með hagsmunagæslu, ráðgjöf, upplýsinga- og þekkingarmiðlun. Gildi Geðhjálpar eru hugrekki, mannvirðing og samhygð.
  Nánar
  Gjafa- og styrktarsj. Heila- og taugaskurðdeildar LSH

  Gjafa- og styrktarsj. Heila- og taugaskurðdeildar LSH

  Sjóður til að efla heila- og taugaskurðdeild LSH. Endurmenntun, tækjakaupa og rannsóknir
  Nánar
  Gjafasjóður kvennadeilda Landspítala

  Gjafasjóður kvennadeilda Landspítala

  Sjóður til styrktar kvenndeilda Landspítala
  Nánar
  Gleðistjarnan

  Gleðistjarnan

  Gleðistjarnan er góðgerðarfélag sem stofnað hefur verið til minningar um Þuríði Örnu Óskarsdóttur sem lést þann 20. mars 2023. Tilgangur félagsins er að halda uppi minningu Þuríðar með því að gleðja systkini langveikra barna með gleðigjöfum og viðburðum. Félagið aflar fjár til starfsemi sinnar með styrkjum frá fyrirtækjum, félagasamtökum og einstaklingum og með viðburðahaldi.
  Nánar
  Gleym-mér-ei styrktarfélag

  Gleym-mér-ei styrktarfélag

  Gleym mér ei styrktarfélag er félag foreldra sem missa á meðgöngu og í/eftir fæðingu.
  Nánar
  Góðgerðarfélag Léttu Þér Lífið

  Góðgerðarfélag Léttu Þér Lífið

  Góðgerðarfélagið var stofnað sumarið 2023 í þeim tilgangi að auðvelda öryrkjum og öldruðum að fjárfesta í tækjum sem geta létt þeim lífið og aukið hreyfivirkni þeirra.
  Nánar
  Göngum Saman

  Göngum Saman

  Styrktarfélagið Göngum saman hefur það að markmiði að styrkja grunnrannsóknir á brjóstakrabbameini. Göngum saman leggur áherslu á mikilvægi hreyfingar bæði til heilsueflingar og til að afla fjár í styrktarsjóð félagsins.
  Nánar
  Grófin Geðrækt

  Grófin Geðrækt

  Grófin Geðrækt er frjáls, notendastýrð félagasamtök á Akureyri fyrir einstaklinga 18 ára og eldri sem vilja vinna í því að bæta sína geðheilsu gegnum hópastarf á jafningjagrundvelli. Unnið er út frá hugmyndafræði bata,valdeflingar og jafningjanálgunar. Við leggjum okkur fram við að veita einstaklingum með andlegar áskoranir tækifæri til að efla sig á eigin forsendum og fá hlutverk ásamt því að sinna fræðslu og efla vitundavakningu um mikilvægi þess að sinna geðrækt og geðheilsu frá unga aldri. Grófin er opin virka daga frá 10-16, ókeypis fyrir þá sem þangað leita og engar tilvísanir þarf til að vera með í Grófarstarfinu.
  Nánar
  Haven Rescue Home - Styrktarfélag

  Haven Rescue Home - Styrktarfélag

  Haven Rescue Home (HRH) er heimili fyrir stúlkur, 18 ára og yngri, sem eru barnshafandi og mæður ungra barna. Markmið HRH er að gefa þessum stúlkum tækifæri til betra lífs. Á meðan þær klára skólagönguna er þeim boðið að búa með barnið sitt inni á heimilinu og fá nauðsynlega aðstoð til að geta sinnt bæði skóla og barni. Með því að klára skólagöngu eiga þær svo möguleika á að fá góða vinnu og geta flutt út í þjóðfélagið aftur sem sterkari einstaklingar.
  Nánar
  Heyrnarhjálp

  Heyrnarhjálp

  Heyrnarhjálp er landssamtök þeirra sem eru heyrnarskertir, hafa misst heyrn að hluta eða alveg, þeirra er þjást af eyrnasuði og öðrum vandamálum er snúa að heyrn. Að félaginu koma líka aðstandendur og aðrir áhugamenn um málefni heyrnaskertra.
  Nánar
  Hjartavernd

  Hjartavernd

  Árið 1964 voru samtökin Hjartavernd stofnuð og hóf Rannsóknarstöð Hjartaverndar starfsemi 1967 með viðtækri faraldsfræðilegri rannsókn, Hóprannsókn Hjartaverndar með áhersla á að finna áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma sem voru og eru algengasta dánarorsök karla og kvenna á Íslandi. Hjartavernd er rekin án hagnaðarvonar. Markmiðið er að finna áhættuþætti langvinnra sjúkdóma eins og hjarta- og æðasjúkdóma og heilabilunar og efla forvarnir, ungra sem aldna.
  Nánar
  Hollvinasamtök Reykjalundar

  Hollvinasamtök Reykjalundar

  Hollvinasamtök Reykjalundar eru mikilvægur bakhjarl í þágu endurhæfingar á Reykjalundi.
  Nánar
  Hollvinir Grensásdeildar

  Hollvinir Grensásdeildar

  Hollvinir Grensásdeildar eru frjáls félagasamtök sem vinna að fjáröflun og öðrum stuðningi við Grensásdeild.
  Nánar
  Hugrún geðfræðslufélag

  Hugrún geðfræðslufélag

  Hugrún, geðfræðslufélag var stofnað vorið 2016 af nemendum í hjúkrunarfræði, læknisfræði og sálfræði við Háskóla Íslands. Í dag taka fjölmargir nemendur úr Háskólanum í Reykjavík og Háskólanum á Akureyri einnig þátt í starfsemi félagsins. Félagið hefur það að markmiði að fræða ungt fólk um geðheilbrigði, geðraskanir og úrræði, sem og að auka samfélagslega vitund. Stærsta verkefni Hugrúnar ár hvert er að ferðast um landið og halda geðfræðslufyrirlestra í framhaldsskólum, endurgjaldslaust. Starfsemi félagsins er haldið uppi af áhugasömum háskólanemendum sem brenna fyrir því að bæta vitneskju um geðheilbrigði, útrýma fordómum og styrkja ungmenni. Félagið er rekið á styrkjum, frjálsum framlögum og fjáröflunum, allur ágóði rennur í fræðslu ungmenna um geðheilbrigði.
  Nánar
  Kattavinafélag Íslands

  Kattavinafélag Íslands

  Heimilislausar kisur óska eftir stuðningi þínum!
  Nánar
  Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis

  Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis

  Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis rekur þjónustumiðstöð á Akureyri sem veitir einstaklingum sem hafa greinst með krabbamein og aðstandendum þeirra fræðslu, stuðning og ráðgjöf, þeim að kostnaðarlausu. Í boði eru viðtöl hjá ráðgjafa, stuðningshópar og ýmis gagnleg námskeið. www.kaon.is
  Nánar
  Krabbameinsfélag Árnessýslu

  Krabbameinsfélag Árnessýslu

  Krabbameinsfélag Árnessýslu er öflugt aðildarfélag KÍ sem vinnur markvisst að því að efla þjónustu í heimabyggð. Félagið er rekið af styrkjum og framlögum fyrirtækja, félagasamtaka og velunnara sem láta málefnið sig varða. Í þjónustunni er lög áhersla á félagslega og sálræna þætti í kjölfar krabbameinsgreiningar.
  Nánar
  Krabbameinsfélag Austfjarða

  Krabbameinsfélag Austfjarða

  Krabbameinsfélag Austfjarða er góðgerðarfélag sem styður við hagsmuni krabbameinsgreindra og aðstandenda og þjónustar svæðið sem telur Fjarðabyggð og Djúpavog. Félagið hefur það að markmiði að berjast í hvívetna gegn krabbameini með forvörnum, stuðningi við rannsóknir, þróun á lækningaraðferðum og endurnýjun á lækningatækjum. Félagið veitir stuðning og ráðgjöf til félaga sinna og fjölskyldna þeirra, sem greinst hafa með krabbamein og eru eða hafa verið í þeirri baráttu og greiðir til dæmis niður dvalarkostnað og aksturstyrk sjúklinga þegar þeir þurfa að dvelja til lengri tíma fjarri heimilum sínum. Félagið rekur skrifstofu þar sem starfar ráðgjafi. Félagið býður krabbameinsgreindum einnig upp á sálfræðiþjónustu, fjölskylduráðgjöf, markþjálfun og árskort í sund sem og að halda úti karla og konuhópi fyrir krabbameinsgreinda.
  Nánar
  Krabbameinsfélagið

  Krabbameinsfélagið

  Krabbameinsfélagið leiðir baráttuna gegn krabbameinum á Íslandi og lætur sig allt varða sem tengist krabbameinum. Starf félagsins byggist alfarið á stuðningi einstaklinga og fyrirtækja. Aðeins með þinni aðstoð getum við unnið að rannsóknum á krabbameini, veitt ráðgjöf og stuðning til einstaklinga og fjölskyldna án endurgjalds og unnið að forvörnum fyrir komandi kynslóðir. Kærar þakkir fyrir stuðninginn!
  Nánar
  Krabbameinsfélagið Sigurvon

  Krabbameinsfélagið Sigurvon

  Starfsvæði félagsins nær yfir alla Vestfirði og megintilgangur þess að styðja í hvívetna baráttuna gegn krabbameini. Sigurvon rekur þjónustumiðstöð á Ísafirði, sem einstaklingar með krabbamein og aðstandendur þeirra geta leitað til og fengið hvers kyns stuðning, fræðslu og ráðgjöf. Eitt af mikilvægustu markmiðum Sigurvonar er að styðja fjárhagslega við einstaklinga sem glíma við krabbamein. Fjárhagsleg byrgði þeirra sem veikjast er mikil og þá ekki síst þeirra sem búa á landsbyggðinni. Því er mikilvægt að svæðisfélag eins og Sigurvon geti ræktað hlutverk sitt af alúð, með dyggri aðstoð samborgaranna. Hægt er að lesa meira um félagið hér og á facebook síðunni þeirra.
  Nánar
  Krabbavörn Vestmannaeyja

  Krabbavörn Vestmannaeyja

  Krabbavörn í Vestmannaeyjum er félag sem hefur það hlutverk að styðja við þá einstaklinga sem greinast með krabbamein í Vestmanneyjum og aðstandendur þeirra bæði félagslega og fjárhagslega
  Nánar
  Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur

  Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur

  Kraftur styður við bakið á ungu fólki með greinst hefur með krabbamein á aldrinum 18 – 40 ára og aðstandendur. Kraftur heldur úti jafningjastuðningi, hagsmunagæslu, öflugri fræðslu, samveru á jafningjagrunni, veita hagnýtar upplýsingar auk þess sem félagið styður við félagsmenn sína með fjárhagslegum stuðningi. Kraftur er góðferðarfélag sem nýtur eingöngu frjálsra framlaga frá velunnurum sínum.
  Nánar
  Kubuneh (Allir skipta máli)

  Kubuneh (Allir skipta máli)

  Allir skipta máli tók um áramótin 2020/2021 við rekstri á heilsugæslu í þorpinu Kubuneh í Gambíu. Í því felst m.a að greiða laun starfsfólks og lyf fyrir sjúklinga. 12-15.000 manns hafa aðgang að heilsugæslunni. Til að fjármagna þetta verkefni rekur félagið verslun við Vestmannabraut 37 í Vestmannaeyjum og selur þar föt með sögu sem gefin er til verkefnisins. Verslunin ber nafnið Kubuneh eins og þorpið. Félagið borgar einnig fyrir menntun starfsfólks. Verkefni á vegum félagsins sem leggur áherslu á fræðslu fyrir stúlkur um blæðingar og kvennlíkamann hefur verið í gangi síðan 2019 í þorpinu. Stúlkurnar fá afhenda poka sem innihalda fjölnota dömubindi og fleirra.
  Nánar
  Kvennaathvarf

  Kvennaathvarf

  Starfsemi Samtaka um kvennaathvarf felst í rekstri neyðarathvarfa fyrir konur og börn þeirra þegar dvöl í heimahúsum er óbærileg vegna andlegs eða líkamlegs ofbeldis annars heimilismanns. Einnig er rekin viðtalsþjónusta fyrir konur sem ekki koma til dvalar heldur kjósa að reyna að breyta aðstæðum sínum án þess að fara burt af heimilum sínum. Símaþjónustan opin allan sólarhringinn. Fræðsla um ofbeldi, birtingarmyndir þess og forvarnir er hluti af starfseminni og gefnir eru út bæklingar sem dreift er bæði til heilsugæslustöðva, skóla og víðar.
  Nánar
  Læti! / Stelpur rokka!

  Læti! / Stelpur rokka!

  Læti! / Stelpur rokka! starfa af femínískri hugsjón við að efla jaðarsett kyn í gegnum tónlistarsköpun og jafnréttisstarf. Við stuðlum að jafnrétti og inngildingu í tónlist og fræðum bæði þátttakendur og aðra um jafnréttismál á því sviði.
  Nánar
  Landvernd

  Landvernd

  Landvernd er málsvari náttúrunnar. Hjálpaðu okkur að standa vörð um einstaka íslenska náttúru.
  Nánar
  Laugarásinn meðferðargeðdeild

  Laugarásinn meðferðargeðdeild

  Laugarásinn er sérhæfð deild á geðsviði Landspítalans. Starfsemin er fyrir ungt fólk á aldrinum 16-35 ára með geðrofssjúkdóm á byrjunarstigi. Stór þáttur meðferðar er að bjóða uppá fjölbreyttar tómstundir, fræðslu og heilsueflandi virkni. Áheitin verða nýtt til að efla þessa þætti starfseminnar til að mynda með kaupum á reiðhjólum, borðspilum og fleiru sem gagnast þjónustuþegum með beinum hætti.
  Nánar
  Líf styrktarfélag

  Líf styrktarfélag

  Líf, styrktarfélag, var stofnað 7.desember 2009 og hefur það meginmarkmið að styðja við og styrkja Kvennadeild Landspítalans, bæta aðbúnað og þjónustu við konur og fjölskyldur þeirra á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu og einnig þeirra kvenna sem þurfa umönnun vegna kvensjúkdóma.
  Nánar
  Ljónshjarta - samtök til stuðnings fólki sem misst hefur maka og barna sem misst hafa foreldri.

  Ljónshjarta - samtök til stuðnings fólki sem misst hefur maka og barna sem misst hafa foreldri.

  Ljónshjarta eru samtök til stuðnings ungu fólki sem hefur misst maka og barna sem misst hafa foreldri voru stofnuð 2013. Allt sem safnast í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka fer í verkefnið Grípum Ljónshjartabörn - til að greiða fyrir sálfræðiþjónustu fyrir börn sem misst hafa foreldri.
  Nánar
  Ljósið - Endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda

  Ljósið - Endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda

  Ljósið er sjálfstætt starfandi endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda. Hjá okkur starfar þverfaglegur hópur fagaðila að andlegri, líkamlegri og félagslegri endurhæfingu þeirra sem greinast með krabbamein allt frá 16 ára aldri. Einnig veitum við þeim sem greinast og aðstandendum allt niður í 6 ára aldur fræðslu og stuðning.
  Nánar
  ME félag Íslands

  ME félag Íslands

  ME félag Íslands er hagsmunafélag fyrir fólk með ME sjúkdóminn (sumir kalla sjúkdóminn Síþreytu) fjölskyldur þeirra og aðra sem vilja úrbætur fyrir ME sjúklinga. Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna félagsmanna eins og t.d. að berjast fyrir snemmbærri greiningu, aðgengi að réttri heilsugæslu og réttum meðferðum innan heilbrigðiskerfisins. Félagið er málsvari félagsmanna gagnvart hinu opinbera, sem og innlendum og erlendum aðilum. Félagið fylgist með nýjungum í rannsóknum og meðferðum á sjúkdómnum og hvetur heilbrigðiskerfið til þess að auka aðgengi ME sjúklinga að meðferðum sem vænlegar eru til bættrar heilsu og lífsgæða. Við erum mjög þakklátt fyrir allan stuðning.
  Nánar
  Mia Magic

  Mia Magic

  Mia Magic er góðgerðarfélag sem stofnað var 1. febrúar 2021. Mia Magic einbeitir sér að því að gleðja langveik börn og foreldra þeirra ásamt því að gefa út fræðslubækur, bókin Mía fær lyfjabrunn og Mía fer í tívolí, eftir þær Þórunni Evu og Bergrúnu Írisi hafa slegið í gegn og er á döfinni að gefa út fleiri bækur.
  Nánar
  Minningar- og styrktarsj. blóð- og krabbameinslækningadeilda Landspítala

  Minningar- og styrktarsj. blóð- og krabbameinslækningadeilda Landspítala

  Sjóður til styrktar Blóð og krabbameinsdeilda Landspítala
  Nánar
  Minningarsjóður Arnars Gunnarssonar

  Minningarsjóður Arnars Gunnarssonar

  Minningarsjóðurinn er stofnaður til minningar um Arnar Gunnarsson sem lést 3 mars 2023. Sjóðurinn var stofnaður rúmu ári síðar og má skipta markmiðum sjóðsins í þrennt. Að styrkja unga handknattleiksiðkendur fjárhagslega, að stuðla að aukinni fræðslu til foreldra og forráðamanna barna og ungmenna í íþróttum og síðast en ekki síst að heiðra minningu Arnars. Heimasíða minningarsjóðsins: www.addimaze.is
  Nánar
  Minningarsjóður Baldvins Rúnarssonar

  Minningarsjóður Baldvins Rúnarssonar

  Minningarsjóðurinn er stofnaður til minningar um Baldvin Rúnarsson sem lést eftir fimm ára baráttu við krabbamein þann 31.maí 2019, 25 ára að aldri. Tilgangur sjóðsins er að styrkja einstaklinga, hópa eða félög á sviði íþrótta- og mannúðarmála. í ár eru 30 ár frá fæðingu Baldvins og væri gaman að fá amk 30 hlaupara til að hlaupa saman og halda minningu hans á lofti.
  Nánar
  Minningarsjóður Egils Hrafns

  Minningarsjóður Egils Hrafns

  Markmið sjóðsins er að styðja við verkefni sem stuðla að þátttöku ungmenna á aldrinum 16-20 ára í íþrótta- og tómstundastarfi. Brotthvarf ungmenna á þessum aldri úr íþróttum og skipulögðu starfi þegar að grunnskóla og frístundastarfi sleppir er því miður alltof algengt. Aðgengi að íþróttum og tómstundum fyrir ungmenni þar sem félagslegi þátturinn og samvera er í fyrirrúmi er mikilvægt lýðheilsumál. Sjóðurinn er til minningar um Egil Hrafn sem naut sín sérstaklega vel í fótbolta og tónlistarsköpun en var aðeins 17 ára þegar hann lést í maí 2023.
  Nánar
  Minningarsjóður Gunnars Helga

  Minningarsjóður Gunnars Helga

  Þann 16. júní 2022 kvaddi Gunnar Helgi Friðriksson eftir 11 daga baráttu á vökudeild barnaspítala hringsins. Með minningarsjóðnum er markmiðið að geta aðstoðað fjölskyldur sem lenda í sömu aðstæðum og foreldar Gunnars Helga eða ef veikindi koma upp hjá börnum þeirra. Ásamt því að geta styrkt vökudeildina sem hugaði svo vel að fjölskyldunni.
  Nánar
  Minningarsjóður Gunnars Karls

  Minningarsjóður Gunnars Karls

  Minningarsjóður Gunnars Karls er stofnaður til minningar um Gunnar Karl Haraldsson sem lést 28. febrúar 2021 eftir baráttu við krabbamein. En hann glímdi við sjúkdóminn Neurofibromatosis (NF1) alla sína ævi og hafði hann mikil áhrif á lífsgæði hans. Markmið sjóðsins er að halda baráttumáli hans á lofti með því að styrkja einstaklinga með fötlun til náms, tómstunda og íþróttaiðkunar og verkefni/málefni sem styðja við þátttöku fatlaðra jafnt við aðra í samfélaginu.
  Nánar
  Minningarsjóður Hjalta Þórs Ísleifssonar stærðfræðings

  Minningarsjóður Hjalta Þórs Ísleifssonar stærðfræðings

  Minningarsjóður Hjalta Þórs Ísleifssonar stærðfræðings var stofnaður af Heiði móður Hjalta Þórs, sl. vetur. En Hjalti Þór lést 15. desember 2023.
  Nánar
  Minningarsjóður hjartadeildar

  Minningarsjóður hjartadeildar

  Sjóður til styrktar Hjartadeildar Landspítala
  Nánar
  Minningarsjóður Jennýjar Lilju

  Minningarsjóður Jennýjar Lilju

  Þann 24 október 2015 lést Jenný Lilja af slysförum aðeins 3 ára gömul. Fjölskylda Jennýjar Lilju stofnuðu minningarsjóð í minningu hennar. Tilgangur sjóðsins er að styrkja einstaklinga sem misst hafa ástvin á barnsaldri, vinahópa/vinnufélaga til að sækja sér fræðslu og einnig viðbragðsaðila til tækjakaupa.
  Nánar
  Minningarsjóður Kristjáns Eldjárns gítarleikara

  Minningarsjóður Kristjáns Eldjárns gítarleikara

  Minningarsjóður Kristjáns Eldjárns gítarleikara veitir framúrskarandi tónlistarmönnum verðlaun á hverju ári.
  Nánar
  Minningarsjóður Líknardeildar og Heimahlynningar HERA

  Minningarsjóður Líknardeildar og Heimahlynningar HERA

  Sjóður til styrktar Líknardeildar og heimahlynningu Hera
  Nánar
  Minningarsjóður Ölla

  Minningarsjóður Ölla

  Minningarsjóður Ölla var stofnaður til minningar um körfuknattleiksmanninn Örlyg Aron Sturluson sem lést af slysförum árið 2000 aðeins 18 ára gamall. Sjóðurinn hefur það að markmiði að styrkja börn til íþróttaiðkunar sem ekki eiga kost á því vegna bágrar fjárhagsstöðu foreldra eða umsjónarmanna. Sjóðurinn veitir styrki fyrir æfingagjöldum, búnaði og keppnis- og æfingaferðum.
  Nánar
  MND á Íslandi

  MND á Íslandi

  Hlutverk félagsins er að vinna að velferð þeirra sem haldnir eru MND hreyfitaugahrörnun, eða öðrum vöðva og taugasjúkdómum með sömu eða svipaðar afleiðingar. Einnig fjölskyldum þeirra og fagfólki sem vinnur að málefnum þessa hóps.
  Nánar
  MS-félag Íslands

  MS-félag Íslands

  MS er einn algengasti taugasjúkdómurinn sem leggst á ungt fólk og greinast um 25 árlega á Íslandi, flestir á aldrinum 20-40 ára. MS-félagið veitir jafnt MS-greindum sem aðstandendum ráðgjöf, fræðslu og stuðning. Þinn stuðningur er ómetanlegur í starfi félagsins.
  Nánar
  Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna

  Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna

  Markmið Neistans er m.a. að auðvelda aðgengi foreldra að upplýsingum sem snúa að hjartagöllum og hjartasjúkdómum barna og um meðferð þeirra. Þá sinnir Neistinn réttindum fjölskyldunnar og tilfinningalegum þörfum hennar, t.d. á upplýsingavef sínum, hjartagáttin.neistinn.is. Neistinn heldur úti öflugu félagslífi, fjölskyldum hjartabarna til skemmtunar og stuðnings og unglingastarfið þykir einkar líflegt. Þá stendur Neistinn að baki Styrktarsjóði Neistans, sem styrkir hjartafjölskyldur fjárhagslega.
  Nánar
  Nýrnafélagið

  Nýrnafélagið

  Markmið Nýrnafélagsins er að styðja alla nýrnasjúka og aðstandendur þeirra og einnig að stuðla að forvörnum til að hægja á nýrnabilun. Nýrnafélagið vinnur að því að allir nýrnaveikir fái bestu meðferð sem er í boði hverju sinni. Hjá félaginu fást upplýsingar um sjúkdóma í nýrum og meðferð við þeim. Fréttabréf er gefið út og haldnir eru fræðslu- og skemmtifundir. Tengslahópur nýrnasjúkra og aðstandenda þeirra veitir þeim sem veikjast stuðning. Einnig er starfræktur hópur foreldra nýrnasjúkra barna í tengslum við Umhyggju. Félagið býður upp á tíma hjá fjölskyldufræðingi og hjá næringarfræðingi gjaldfrjálst til allra sinna félaga.
  Nánar
  Okkar heimur

  Okkar heimur

  Okkar heimur er stuðningsúrræði fyrir börn sem eiga foreldra með geðsjúkdóma.
  Nánar
  Örninn - Minningar og styrktarsjóður

  Örninn - Minningar og styrktarsjóður

  Örninn styður börn og unglinga á aldrinum 9 til 17 ára sem hafa misst foreldri eða annan náin ástvin. Félagið býður upp á helgardvöl og mánaðarlegar samverur fyrir börn í sorg. Þar vinnum við sorgarúrvinnslu, fáum fræðslu um ýmislegt tengt áföllum og missi ásamt því að hafa gaman saman og njóta lífsins. Samverurnar eru þátttakendum að kostnaðarlausu en verkefnið reiðir sig á styrki auk þess sem allir starfsmenn eru sjálfboðaliðar.
  Nánar
  Parkinsonsamtökin

  Parkinsonsamtökin

  Parkinsonsamtökin og Taktur endurhæfing Parkinsonsamtakanna eru í Lífsgæðasetri St. Jó í Hafnarfirði. Hjá Takti er lögð áhersla á heildræna og samfellda endurhæfingu með sérhæfðri sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, ráðgjöf, fræðslu og námskeiðum fyrir fólk með parkinson og skylda sjúkdóma ásamt stuðningi við aðstandendur. Endurhæfingin miðar að því að auka líkamlega, andlega og félagslega heilsu og auka lífsgæði fólks með parkinson. Allar nánari upplýsingar má finna á www.parkinson.is.
  Nánar
  PCOS samtök Íslands

  PCOS samtök Íslands

  PCOS samtök Íslands voru stofnuð haustið 2021. Tilgangur félagsins er að veita fólki með einkenni PCOS og aðstandendum þeirra stuðning og fræðslu, auk þess að bæta aðgengi einstaklinga sem greinast með PCOS að upplýsingum um réttindi þeirra og möguleg meðferðarúrræði. Þá er markmið félagsins að stuðla að aukinni almennri þekkingu á PCOS meðal almennings og fagaðila/yfirvalda.
  Nánar
  Píeta samtökin, sjálfsvígs- og sjálfsskaða forvarnir.

  Píeta samtökin, sjálfsvígs- og sjálfsskaða forvarnir.

  Píetasamtökin - forvarnarsamtök gegn sjálfsvígum og sjálfskaða
  Nánar
  Rannsóknarsjóður Barna- og unglingageðdeildar (BUGL) á Landspítala (LSH)

  Rannsóknarsjóður Barna- og unglingageðdeildar (BUGL) á Landspítala (LSH)

  Sjóður til að efla rannsóknir á Barna- og unglingadeild á Landspítala (BUGL LSH)
  Nánar
  Rannsóknarsjóður Grensásdeildar

  Rannsóknarsjóður Grensásdeildar

  Sjóður til styrktar Grensásdeildar Landspítala
  Nánar
  Reykjadalur

  Reykjadalur

  Reykjadalur eru sumarbúðir í Mosfellsdal fyrir fötluð börn og ungmenni. Í Reykjadal eru skapaðar ógleymanlegar minningar, farið í óvissuferðir og notið samverunnar.
  Nánar
  Samhjálp

  Samhjálp

  Í rúma hálfa öld hefur Samhjálp staðið vörð um þá sem lifa við fátækt og félagslega einangrun, sem oft er afleiðing af langvarandi glímu við fíkn. Samhjálp rekur meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot þar sem pláss er fyrir 30 einstaklinga í meðferð við fíknisjúkdómum, kaffistofu Samhjálpar sem gefur um 100 þúsund máltíðir á ári, ásamt áfanga- og stuðningsheimilum í Reykjavík og Kópavogi. Kaffistofan er opin alla daga ársins og þaðan eru gefnar allt að 350 máltíðir daglega. Heimasíða félagsins er www.samhjalp.is – Við erum jafnframt á Facebook https://www.facebook.com/samhjalp.is og Instagram https://www.instagram.com/samhjalp/?hl=en
  Nánar
  Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann (SÁÁ)

  Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann (SÁÁ)

  SÁÁ hjálpar einstaklingum og fjölskyldum þeirra í glímunni við fíknsjúkdóminn. Það gerir SÁÁ með fræðslu, afeitrun og meðferð í göngudeildum, á sjúkrahúsi og í meðferðarstöð. Markmið SÁÁ er að gera skjólstæðingum og fjölskyldum þeirra kleift að eignast nýtt og betra líf laus úr viðjum fíknarinnar.
  Nánar
  Samtökin '78 - félag hinsegin fólks á Íslandi

  Samtökin '78 - félag hinsegin fólks á Íslandi

  Samtökin ‘78 eru félag hinsegin fólks á Íslandi. Við veitum fræðslu um hinsegin málefni í skólum og á vinnustöðum, veitum ókeypis ráðgjöf til hinsegin fólks og aðstandenda, berjumst fyrir réttarbótum með bættri lagasetningu, veitum hinsegin hælisleitendum stuðning, höldum viðburði þar sem hinsegin fólki og hinsegin menningu er fagnað og svo ótal margt fleira. Það eina sem setur starfi okkar mörk er skortur á fjármagni og þess vegna viljum við biðja þig að safna áheitum fyrir Samtökin ‘78 í ár. Vertu með okkur í liði! Gerum Ísland að enn betri stað fyrir allt hinsegin fólk.
  Nánar
  Sigurboginn, styrktarfélag Sigurbjörns Boga

  Sigurboginn, styrktarfélag Sigurbjörns Boga

  Sigurbjörn Bogi er fæddur 2. maí 2012. Hann fæddist með vatnshöfuð vegna heilablæðingar á meðgöngu. Sigurbjörn Bogi hlaut af þessum sökum fjölfötlun. Hann er lögblindur, með mikla hreyfiskerðingu, er flogaveikur og getur ekki tjáð sig með tali. Sigurbjörn Bogi notar því hjólastól og fer allra sinna ferða í honum. Hann þarf mikinn sérútbúnað. Auk hjálpartækja þarf hann sérútbúinn hjólastólabíl. Sigurbjörn Bogi er glaður drengur og mikið sjarmatröll. Hann nýtur þess að vera með skólafélögum sínum í grunnskólanum. Hans helstu áhugamál er að hlusta á tónlist og útivera. Fjölskylda og vinir Sigurbjörns Boga stofnuðu þetta styrktarfélag til stuðnings honum og fjölskyldu hans. Tilgangur þess er að létta undir með fjölskyldunni í fjárfrekum framkvæmdum vegna sérþarfa Sigurbjörns Boga eða til að kaupa sérbúnað sem ekki er styrktur af hinu opinbera. Hann eignaðist m.a. hjólastólahjól sem var m.a. keypt fyrir áheitafé gegnum hlaupastyrk.is. Hjólið gjörbreytti möguleikum hans til útiveru.
  Nánar
  Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra

  Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra

  Hlutverk Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra er að vinna að fullkominni þátttöku og jafnrétti hreyfihamlaðra félagsmanna sinna og eftir atvikum annarra fatlaðra á öllum sviðum þjóðlífsins, þá sérstaklega með því að tryggja aðgengi að umhverfi, menntun, atvinnu og upplýsingum.
  Nánar
  Sjóðurinn Blind börn á Ísland

  Sjóðurinn Blind börn á Ísland

  Hlutverk sjóðsins Blind börn á Íslandi er að styrkja blind og sjónskert börn allt að átján ára aldri til kaupa á ýmsu því sem getur orðið þeim til aukins þroska og ánægju í lífinu. Þar á meðal eru sérhönnuð leikföng, leiktæki, hljóðfæri, tölvur og annað slíkt sem opinberir aðilar styrkja ekki foreldra til kaupa á. Sérhönnuð leikföng og leiktæki eru oft mjög dýr. Sjóðurinn var stofnaður sumarið 1992 af umsjónarmönnum útvarpsþáttarins „Tveir með öllu“.
  Nánar
  Slysavarnafélagið Landsbjörg

  Slysavarnafélagið Landsbjörg

  Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi. Starfsemin miðar að því að koma í veg fyrir slys og bjarga mannslífum og verðmætum. Í þeim tilgangi er öflugur hópur sjálfboðaliða til taks ef út af bregður, á nóttu sem degi, allt árið um kring.
  Nánar
  Solaris

  Solaris

  Solaris eru hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi.
  Nánar
  Sorgarmiðstöð

  Sorgarmiðstöð

  Sorgarmiðstöð er félag sem starfar í almannaþágu, án hagnaðarsjónarmiða og býður stuðning, fræðslu og ráðgjöf til syrgjenda og þeirra sem vinna að velferð þeirra. Við leggjum áherslu á að mæta fólki á persónulegan og hlýjan hátt. Við bjóðum upp á stuðningshópastarf, jafningjastuðning og samveru fyrir þau sem syrgja ástvini. Þú finnur meiri upplýsingar um starfið okkar á www.sorgarmidstod.is. Sorgarúrvinnsla miðar að bættri lýðheilsu með því að efla og styðja við andlega, líkamlega og félagslega heilsu fólks eftir ástvinamissi.
  Nánar
  SOS Barnaþorpin

  SOS Barnaþorpin

  SOS Barnaþorpin eru barnahjálparsamtök sem veita munaðarlausum og yfirgefnum börnum staðgengil fyrir þá fjölskyldu sem þau hafa misst. Rík áhersla er lögð á að börnin alist upp í ástríku fjölskylduumhverfi og að réttindi þeirra séu tryggð. Samtökin starfa í 138 löndum og auk þess að reka yfir 500 barnaþorp standa þau fyrir umfangsmiklu forvarnarstarfi sem nefnist fjölskylduefling. Markmið hennar er að koma í veg fyrir að barnafjölskyldur sundrist. Í fjölskyldueflingu taka samtökin fyrstu skref­in með fjöl­skyld­um út úr sára­fá­tækt svo þær get­ið stað­ið á eig­in fót­um og veitt börn­un­um bjarta fram­tíð.
  Nánar
  Sterkari út í lífið

  Sterkari út í lífið

  Styrktu sjálfsmynd barna í dag! Á vefsíðunni og appinu Sterkari út í lífið má finna fræðsluefni og verkfæri þróað af fagfólki, til að aðstoða foreldra, kennara og aðra sem starfa með börnum til að efla sjálfsmynd barna og unglinga. Þitt framlag til Sterkari út í lífið hjálpar okkur að byggja bjartari framtíð fyrir ungu kynslóðina. Gerðu gæfumun - styrktu verkefnið í dag! Margt smátt gerir eitt stórt.
  Nánar
  Stígamót

  Stígamót

  Stígamót eru samtök sem vinna gegn kynferðisofbeldi. Á Stígamótum er boðið upp á stuðningsviðtöl og sjálfshjálparhópa fyrir fólk af öllum kynjum sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi. Stígamót halda einnig úti öflugri fræðslu fyrir skólahópa og almenning og stunda virka hagsmunagæslu til að búa til betra samfélag án kynferðisofbeldis.
  Nánar
  Styrkja óháð félagi

  Styrkja óháð félagi

  Ef þú ert óviss um hvaða góðgerðarfélag þú vilt styrkja þá er hægt að styrkja þau öll. Þegar áheitasöfnun er lokið dreifast þessi áheit jafnt á öll þau félög sem hafa safnað á þessu ári.
  Nánar
  Styrktarfélag Klúbbsins Geysis

  Styrktarfélag Klúbbsins Geysis

  Klúbburinn Geysir starfar eftir hugmyndafræði Clubhouse International sem snýst um að efla hæfileika og styrk þeirra sem eiga eða hafa átt við geðræn veikindi að stríða. Með því að gefa hverjum og einum tækifæri til að nýta sínar sterku hliðar þjálfast viðkomandi til fjölbreyttrar þátttöku í samfélaginu. Í störfum innan Klúbbsins Geysis er lögð áhersla á stuðning og virðingu og horft á styrkleika í stað þess að einblína á sjúkdóminn eða það sem hamlar. Allir sem eiga eða hafa átt við geðræn veikindi að stríða geta orðið félagar í Klúbbnum. Nánari upplýsingar á kgeysir.is
  Nánar
  Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna

  Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna

  Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna var stofnað 1991 af foreldrum barna með krabbamein en árlega greinast 12-14 börn með krabbamein á Íslandi. Tilgangur félagsins er að styðja krabbameinssjúk börn og aðstandendur og gæta hagsmuna þeirra á öllum sviðum. Það sinnir fræðslu- og útgáfustarfsemi um sérstöðu og þarfir krabbameinsveikra barna og um síðbúnar afleiðingar eftir krabbameinsmeðferð.
  Nánar
  Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra

  Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra

  Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra hefur frá upphafi verið frumkvöðull í þjónustu við fötluð börn og ungmenni. Meginmarkmið félagsins er að stuðla að aukinni orku, starfshæfni og velferð fólks með fötlun, einkum barna. Helstu verkefni félagsins eru rekstur Æfingastöðvarinnar og sumarbúðanna í Reykjadal.
  Nánar
  Styrktarfélag Mikaels Smára

  Styrktarfélag Mikaels Smára

  Mikael Smári er 12 ára sjarmatröll, sem haldin er taugahrörnunar sjúkdómnum ataxia telangiectasia. Sjúkdómurinn leggst meðal annars á tauga- og ónæmiskerfið og leiðir til alvarlegrar færniskerðingar. Í sumarbyrjun í fyrra greindist Mikki einnig með bráðahvítblæði og er því í harðri krabbbameinsmeðferð, ofan í allt hitt. Allt daglegt líf er orðið að áskorun fyrir Mikka, hann er orðin mjög háður ýmsum hjálpartækjum. Lífaldurinn er ekki hár hjá þeim börnum sem greinast með sjúkdóminn og skiptir mestu máli núna að búa honum sem best líf, búa til minningar og leyfa honum að njóta sín. Sjóðurinn hefur stutt við fjölskyldu Mikka með greiðslum af hjólastólabíl sem þau hafa til umráða fyrir hann, styrki fyrir ferðalög og annan kostnað sem þarf að leggja út fyrir vegna þeirra hamla sem þau standa frammi fyrir. Við hvetjum hlaupara og aðra stuðningsmenn til að nota myllumerkið #fyrirmikka og #mikkavinafélagið á samfélagsmiðlum :)
  Nánar
  Styrktar- og rannsóknarsjóður v/líffæragjafa

  Styrktar- og rannsóknarsjóður v/líffæragjafa

  Sjóður til að efla rannsóknir vegna líffæragjafa
  Nánar
  Styrktarsjóður bráðasviðs

  Styrktarsjóður bráðasviðs

  Sjóður til styrktar bráðasviðs Landspítala
  Nánar
  Styrktarsjóður geðsviðs

  Styrktarsjóður geðsviðs

  Sjóður til styrktar geðsviðs Landspítala
  Nánar
  Styrktarsjóður gjörgæslu LSH

  Styrktarsjóður gjörgæslu LSH

  Sjóður til styrktar gjörgæsludeildar Landspítala
  Nánar
  Styrktarsjóður Landspítala

  Styrktarsjóður Landspítala

  Sjóður til styrktar Landspítala
  Nánar
  Styrktarsjóður lyflækninga LSH

  Styrktarsjóður lyflækninga LSH

  Sjóður til styrktar lyflækningasviðs Landspítala
  Nánar
  Styrktarsjóður öldrunar LSH

  Styrktarsjóður öldrunar LSH

  Sjóður til styrktar öldrunarsviðs Landspítala
  Nánar
  Styrktarsjóður skurðlækningadeildar

  Styrktarsjóður skurðlækningadeildar

  Sjóður til styrktar skurðlækningasviðs Landspítala
  Nánar
  Styrktarsjóður vegna ristilkrabbameins hjá Landspítalasjóði

  Styrktarsjóður vegna ristilkrabbameins hjá Landspítalasjóði

  Sjóður til efla rannsóknir á ristillkrabbameini. Endurmenntun, tækjakaup og rannsóknir
  Nánar
  Sveinssjóður, minningarsjóður um Svein Zoëga

  Sveinssjóður, minningarsjóður um Svein Zoëga

  Sjóður til að styrkja og efla starfsemi Rjóðursins.
  Nánar
  TeamTinna

  TeamTinna

  TeamTinna er góðgerðarfélag stofnað til heiðurs og minningar Tinnu Óskar Grímarsdóttur. Við ætlum að dreifa gleði, jákvæðni og kærleika rétt eins og Tinna okkar var snillingur í.
  Nánar
  Tilvera - samtök um ófrjósemi

  Tilvera - samtök um ófrjósemi

  Tilvera eru hagsmuna- og félagsamtök fyrir fólk sem glímir við ófrjósemi en talið er að einn (1) af hverjum sex (6) eigi við ófrjósemi að stríða. Ófrjósemi tekur mjög á andlega og líkamlega fyrir þann sem á í hlut, svo ekki sé talað um fjárhagslega eða áhrif á hjónabandið/sambandið sé um par að ræða.
  Nánar
  Trans Ísland

  Trans Ísland

  Trans Ísland er félag trans fólks á Íslandi. Félagið er málsvari, stuðningssamtök og baráttusamtök fyrir réttindum trans fólks hérlendis.
  Nánar
  Trans vinir

  Trans vinir

  Hagsmunasamtök foreldra og aðstandenda trans barna á Íslandi
  Nánar
  Umhyggja - félag langveikra barna

  Umhyggja - félag langveikra barna

  Umhyggja er félag sem vinnur að bættum hag langveikra barna og fjölskyldna þeirra. Í félaginu starfa foreldrar langveikra barna og fagfólk innan heilbrigðiskerfisins. Einnig eru 17 félög og hópar foreldra langveikra barna í félaginu. Félagið veitir fjölskyldum langveikra barna margs konar stuðning, svo sem sálfræðiþjónustu, lögfræðiráðgjöf, orlofshúsadvöl, námskeið og fjárstyrki.
  Nánar
  UNICEF á Íslandi

  UNICEF á Íslandi

  Í ár renna áheit þeirra sem hlaupa fyrir UNICEF á Íslandi til neyðarsöfnunar UNICEF fyrir börn vegna átakanna á Gaza. Yfir 30 þúsund manns hafa verið drepin á Gaza, þar af eru um 70% börn og konur. 3,1 milljón manns eru í neyð á landsvísu. Þrátt fyrir hættulegar aðstæður heldur UNICEF áfram að afhenda lífsnauðsynlegar vistir eins og lyf, næringarvörur og hreint vatn. Birgðir og lífskjör fara hratt minnkandi á Gaza og því þarf UNICEF á framlögum þínum að halda til að ná til fleiri barna og fjölskyldna. UNICEF stendur með réttindum barna, fyrir ÖLL börn. Það eru þau sem verða verst úti í öllum stríðsátökum og fyrir þau starfar UNICEF. UNICEF hefur sent frá sér velferðarviðvörun vegna ástandsins og UNICEF á Íslandi hefur hafið neyðarsöfnun. Það er engin ástæða til að barn þjáist vegna alvarlegrar rýrnunar. Ekki þegar við höfum lausnir til að takast á og koma í veg fyrir það. Tíminn er að renna út til að virkja samtakamátt alþjóðasamfélagsins til að koma í veg fyrir, greina og meðhöndla vannæringu áður en ástandið verður enn verra en það er.
  Nánar
  UN Women á Íslandi

  UN Women á Íslandi

  UN Women er eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem vinnur að jafnrétti kynjanna og eflingu kvenna. UN Women styrkir verkefni sem miða að því að binda endi á ofbeldi gegn konum, draga úr fátækt og að efnahagslegri og pólitískri valdeflingu auk þess að veita konum sjálfsögð mannréttindi. UN Women vinnur eftir þeirri hugmyndafræði að þegar konur eru heilbrigðar, menntaðar og þátttakendur í hagkerfinu nái ávinningurinn til barna þeirra, samfélaga og þjóða. Stofnunin treystir alfarið á frjáls framlög frá ríkisstjórnum, fyrirtækjum og einstaklingum.
  Nánar
  Villikettir

  Villikettir

  Megintilgangur félagsins er að láta sig varða velferð útigangs- og villikatta á Íslandi og öll vinna fer fram í sjálfboðavinnu dýravina. Styrkir renna beint í sjúkrasjóð sem veitir lífsnauðsynlega aðstoð til villi- og vergangskatta á Íslandi.
  Nánar
  Vinir Bjarka Daða

  Vinir Bjarka Daða

  Tilgangur félagsins er að styðja við bakið á fjölskyldu Bjarka Daða en hann með mjög sjaldgæft, ólæknanlegt og alvarlegt heilkenni sem heitir Sengers syndrome.
  Nánar
  Von, félag til styrktar skjólstæðingum gjörgæsludeildar LSH í Fossvogi

  Von, félag til styrktar skjólstæðingum gjörgæsludeildar LSH í Fossvogi

  Von, félag til styrktar skjólstæðingum gjörgæsludeildar LSH í Fossvogi vinnur fyrst og fremst að því að bæta aðstöðu skjólstæðinga okkar og gera þeim kleift að vera í sem bestu mögulega umhverfi á þeirra erfiðu stundum. Við höfum m.a. endurnýjað húsgögn, svefnaðstöðu, sjónvörp, útvörp, tölvu, aðstöðu til að neyta matar svo dæmi séu tekin. Einnig veitum við styrki til skjólstæðinga okkar sem oft hafa átt við alvarleg veikinda að etja.
  Nánar
  Það er Von

  Það er Von

  Það er von félagasamtökin voru stofnuð í ágúst 2019 og hafa unnið markvisst í þágu fólks með fíknivanda með margvíslegum hætti. Það er von standa fyrir vitundarvakningu, aukinni umræðu og sýnileika fólks með fíknivanda.
  Nánar

Styrktaraðilar

 • Íslandsbanki
 • Corsa
 • Suzuki
 • ÍTR
 • 66 Norður
 • Kynnisferðir / Reykjavik Excursions
 • Gatorade